TUCANO LIVELLO UP 亮面尼龍後背電腦包 15.6吋-亮藍

TUCANO LIVELLO UP 亮面尼龍後背電腦包 15.6吋-亮藍  

明亮鮮豔色彩時尚度UP防潑水材質與強化防震功能超大容量前袋設計內部配置多內袋方便管理個人物品可同時放置筆電與平板人體工學可調整肩帶,適合長時間使用

   

相關商品比價:
TUCANO LIVELLO UP 亮面尼龍後背電腦包 15.6吋-亮藍介紹

> > >看詳細介紹

TUCANO LIVELLO UP 亮面尼龍後背電腦包 15.6吋-亮藍規格

> > >看詳細規格